epleşmek işlik

Bir zady eplemäge, bükmäge, gat-gat etmäge kömek bermek, kömekleşmek, arkalaşmak.

  • Ol guran geýimleri epleşip, ýygnamaga kömekleşdi.