epilmek işlik

  1. Epin emele gelmek, epin tutmak, gasyn atmak.

    • Onuň köýnegi epilipdir.

  2. Duga formasynda bolmak, egilmek, bükülmek, eplenmek.

    • Ol epilip salam berdi. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

    • Dyzlary oňly epilmeýäni üçin, gar üstünde daban yzy däl-de, birhili goşalanyp süýrenen yz galýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)