epiki

Edebiýat termini Eposa degişli, epos häsiýetli bolan.

  • Bu özboluşly epiki eserdi. Uly epiki eserleriň ýerine ýetirilişi şeýle döredi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)