epgek at

Howurly, gaty yssy, gurak ýel, jöwza.

 • Yzly-yzyna birnäçe gün össe, heniz eýikmedik gowaçany goratjakdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Bu gü düýnki ýaly ýalawly epgek ýokdy. Epgek halys ýüregimize düşdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Güýçli epgekler ekinleri guradýar. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem epgek - epgegi.


Duş gelýän formalary
 • epgegi
 • epgeginde
 • epgegiň
 • epgekde
 • epgekden
 • epgekler
 • epgekli
 • epgeksiz