endiretmek işlik

  1. Yrandyrmak, sarsdyrmak, titretmek, sandyratmak.

    • Top töweregi endiredýärdi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  2. Bozmak, erbet etmek.

    • Yssy onuň ýüregini endiredýärdi.

  3. Endigan, deň etmezlik, kadaly çykarmazlyk, sandyradyp bölüp-bölüp çykarmak.

    • Ol sesini endiredip, şeýle diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem endiretmek - endiredýär, endireder, endiredipdir.