endişe

Alada, ynjalyksyzlyk, rahatsyzlyk, gorky, gaýgy, ätiýaçlanma, howsala.

  • Agyr eklenç endişesi, Olaryň başyndan indi. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Töwekgeliň endişe bilen işi bolmaz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bolar-bolmaz üçin düşmez endişä. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Öz içinden uly endişe edip otyrdy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)