emlemek işlik

  1. Bermek.

    • Daýhanda malyna emlemäge artykmaç gala nirede?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Göçme manyda Para bermek.

    • Dawany satyn almak üçin, olara hem birneme emlemek gerek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)