elenmek işlik

 1. Elekden geçirilmek.

  • Elekden un elenýän ýaly bolup ownuk gar sepelenip başlady. (B. Seýtäkow, Döwürdeşler)

  • Elenmedik unuň çöreginiň ugry bolmaz. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Göçme manyda Saýlanmak, seçilmek, barlanmak.

 3. Göçme manyda Çaýkanmak, yranmak, sandyramak, titremek.

  • Atly gelip daýananda, at elendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Duran ýerinde elendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Göçme manyda Kynçylyk çekmek, horlanmak, kaňkamak.

  • Muny gapy-gapy elenip ýörmekden gutaralyň! («Görogly» eposy)