element at

  1. Bir zadyň düzüm bölegi.

    • Drama eseriniň wajyp elementleri.

  2. Adam, şahsyýet.

    • Ýat element.

  3. Bir zadyň esaslary, başlangyjy.

  4. Himiýa Adaty himiki usullar bilen sada böleklere bölünmeýän madda.

  5. Fizika Elektrik toguny almak üçin abzal.