elemek e‧le‧mek işlik

 1. Elekden geçirip arassalamak.

  • Olar harman atýardylar, bugdaý eleýärdiler. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Olaryň birnäçesi dänäni elese, beýlekileri arassalanan bugdaýyň düýbüni süpürdiler. («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Göçme manyda Saýlamak, seçmek, barlamak.

eläp çykmak

Hemme ýeriniň agtaryp çykmak, gözlemek.

 • Obany eläp çykmak.


Duş gelýän formalary
 • eledi
 • elegin
 • elem
 • eleme
 • elemegi
 • elemek
 • elemekde
 • elemekligi
 • elemeli
 • elemezligi
 • elemäge
 • elemän
 • elese
 • eleseň
 • eleýän
 • eleýär
 • eleýärdi
 • eleýärdiler
 • eläli
 • elän
 • eländen
 • eläp
 • eläpdir
 • eläpdirler