elek-çelek e‧lek-çe‧lek

elek-çelek etmek

Bir zada geň galan, aljyran, haýran galan ýagdaýda, görnüşde garanjaklamak.

  • Gözüni elek-çelek edip aladalandy. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

  • Onuň ogullary gözlerini elek-çelek etdiler. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

  • Gözlerini elek-çelek etdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)