elbukja el‧buk‧ja

Aýal-gyzlaryň ownuk-uşak zat salýan gotazlyja haltasy.

  • Ol häli-şindi gerek zatlaryny elbukjada saklaýardy.


Duş gelýän formalary
  • elbukjada
  • elbukjasyndaky