ekinçi

Ekin ekýän, ekinçilik işi bilen meşgul bolýan (adam).

  • Aýnur eje bilen Aýdurdy gök ekinçileriň ýanyna gidip, onuň gürrüňini diňläp bilmediler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)