ekiş

Ekin ekmek işleriniň prosesi.

  • Bu ekiş wagtyndady. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Gardaş, ekiş kampaniýasy ýetip geldi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Özleri bolsa ýerlerini ekişe taýýarlamak bilen boldular. (B. Seýtäkow, Gyz Salgydy)