ejizlik e‧jiz‧lik

[eji:zlik]

 1. Güýçsüzlik, kuwwatsyzlyk, ysgynsyzlyk.

  • Ejizlik etmek.

 2. Göçme manyda Peslik, asgynlyk, gowşaklyk.

  • Ejizligiňi duýmak.

 3. Göçme manyda Hor düşen ýagdaýda bolmaklyk, biçärelik.

  • Ejizlik ýagdaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ejizlik - ejizligi.


Duş gelýän formalary
 • ejizlige
 • ejizligi
 • ejizligi-de
 • ejizligimde
 • ejizligimizi
 • ejizligin
 • ejizliginden
 • ejizligine
 • ejizligini
 • ejizliginiň
 • ejizligiň
 • ejizligiňi
 • ejizlikden
 • ejizlikdir
 • ejizliklerden
 • ejizlikleri
 • ejizliklerini
 • ejizlikmi