ejik e‧jik

[eji:k]

Botanika Ýasy ýaprakly dik ösýän dag ösümliginiň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ejik - ejigi.