ehe e‧he

Biriniň gürrüňi diňlenende, gürrüňe hä-hawa berlende, içki duýgy ýüze çykarylanda, bir zat makullananda «hawa» manysynda aýdylýan ümlük.