egreltmek eg‧relt‧mek işlik

Egri etmek, bükmek, gyşartmak.

  • Galyň garagaçlaryň inçemik gollaryny ýaý ýaly egreldýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol simi egreldipdir.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem egreltmek - egreldýär, egrelder, egreldipdir.


Duş gelýän formalary
  • egreldip
  • egreldipdir
  • egreldýän
  • egreldýär
  • egreldýärdi
  • egreldýärler
  • egreltmek