eglişik eg‧li‧şik

Ýeňillik berme, biriniň peýdasyna bir zatdan el çekme, kemeltme, ylalaşyk, barlyşyk.

 • Nowgorodlylar beýle möhüm eglişige knýazlary güýç bilen mejbur etdiler. (SSSR taryhy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eglişik - eglişigi.


Duş gelýän formalary
 • eglişige
 • eglişigi
 • eglişigine
 • eglişigiň
 • eglişikdi
 • eglişikler
 • eglişiklere
 • eglişikleri
 • eglişikli
 • eglişiksizligindedi