eglenç eg‧lenç at

Gerek bolan wagtdan köp bolmaklyk, gijä galmaklyk, saklanmaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eglenç - eglenji.


Duş gelýän formalary
  • eglençlik
  • eglençsiz