egismek e‧gis‧mek işlik

Az etmek, azaltmak, peseltmek, möçberini kemeltmek.

 • Egsip ýüreginde möwç urýan derdi, Öz dostuna şeýle gürrüňler berdi. (R. Seýidow, Saýlanan eserler)

 • Gyzlar daga çykalyň, Gülüp-oýnap bökeliň, Derdimiz egismek üçin, Geliň läle kakalyň! («Türkmen halk şahyrana döredijiligi»)


Duş gelýän formalary
 • egisdi
 • egisdigi
 • egisdim
 • egismedi
 • egismek
 • egismese
 • egismäge
 • egisýän
 • egisýärdi