eginme-egin e‧gin‧me-e‧gin

  1. Birin-birin, ýekeme-ýeke.

    • Eginme-egin aýlanyp çykdy.

  2. Deň, bir hatarda, ýanaşyk.

    • Nartäç bilen Hoşgeldi eginme-egin ädimleşip ugradylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)