eginlik e‧gin‧lik

  1. Tutuş egin bolup gidýän, egni köp bolan.

    • Eginlik ýer.

  2. Aýal köýnegine göwsüň her tarapyndan dakylýan bezeg şaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eginlik - eginligi.