egildirmek e‧gil‧dir‧mek işlik

Bükülmeklige, egilmeklige sezewar etmek, büküldirmek.

  • Ony oturtdy, turuzdy, egildirdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol ony birnäçe gezek egildirdi.


Duş gelýän formalary
  • egildirdi
  • egildirmek