egen e‧gen

Çatma-küme etmek üçin başy eglip çatylýan uzyn agaçlar (çybyklar).

 • Çopan goşy, onda-da örän ýönekeý-gyzgandan edilen kiçiräk agyl hem bäş-alty egeniň başy çatylyp, üstüne selme taşlanan ýaprak çatma. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • egende
 • egendigi
 • egendigimizi
 • egendigini
 • egendiklerini
 • egenim
 • egenimden
 • egenine
 • egeniň
 • egenler
 • egenlere
 • egenleri
 • egenleriň