egelenmek e‧ge‧len‧mek işlik

Bir zadyň daşyna egele bolup durmak, aýlanmak.

  • Eňkamy giden sygyrlar gurruk guýularyň daşyna egelendi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Myhmanlar stoluň daşyna gysby egelenip oturdylar. (M. Gorkiý, Ene)


Duş gelýän formalary
  • egelendi
  • egelendiler
  • egelenip