edilmek işlik

  1. Biri tarapyndan ýerine ýetirilmek, amala aşyrylmak.

    • Şäherler yzly-yzyna azat edilýärdi. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

    • Işimiz edilmän galar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

    • Ol hem orlup harman edilipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Taýýarlanmak, ýasalmak, çykarylmak, öndürilmek.