edilmek e‧dil‧mek işlik

 1. Biri tarapyndan ýerine ýetirilmek, amala aşyrylmak.

  • Şäherler yzly-yzyna azat edilýärdi. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Işimiz edilmän galar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Ol hem orlup harman edilipdir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Taýýarlanmak, ýasalmak, çykarylmak, öndürilmek.


Duş gelýän formalary
 • edildi
 • edildigi
 • edildigiçe
 • edildiler
 • edildim
 • edildimi
 • edileli
 • edilen
 • edilende
 • edilenden
 • edilendi
 • edilendigi
 • edilendigim
 • edilendigimi
 • edilendiginden
 • edilendigine
 • edilendigini
 • edilendiginiň
 • edilendigiňizi
 • edilendikleri
 • edilendiklerini
 • edilendir
 • edilene
 • edilenem
 • edileni
 • edilenimi
 • edileninde
 • edileninden
 • edilenine
 • edilenini
 • edileniniň
 • edileniň
 • edileniňden
 • edileniňi
 • edilenler
 • edilenlerde
 • edilenlerdedi
 • edilenlerden
 • edilenlere
 • edilenleri
 • edilenlerinde
 • edilenlerinden
 • edilenlerini
 • edilenleriniň
 • edilenleriň
 • edilenligi
 • edilenlik
 • edilenmi
 • edilenmiş
 • edilenok
 • edilenokdy
 • edilenoklar
 • edilensoň
 • ediler
 • edilerdi
 • edilerdiler
 • edileri
 • edilerin
 • edilermi
 • edilibem
 • edilip
 • edilipdi
 • edilipdiler
 • edilipdim
 • edilipdir
 • edilipdirler
 • edilipdirmi
 • ediljege
 • ediljegi
 • ediljegimizi
 • ediljegine
 • ediljegini
 • ediljeginiň
 • ediljek
 • ediljekdi
 • ediljekdigi
 • ediljekdigine
 • ediljekdigini
 • ediljekdikleri
 • ediljekdir
 • ediljekligi
 • edilme
 • edilmedi
 • edilmedigi
 • edilmedigine
 • edilmedik
 • edilmedikler
 • edilmediler
 • edilmegem
 • edilmegi
 • edilmegidir
 • edilmegim
 • edilmegime
 • edilmegimi
 • edilmegimiň
 • edilmegin
 • edilmeginde
 • edilmeginden
 • edilmegine
 • edilmegini
 • edilmeginiň
 • edilmegiň
 • edilmejegi
 • edilmejegine
 • edilmejegini
 • edilmejek
 • edilmejekdigi
 • edilmejekdigini
 • edilmejekdiklerini
 • edilmek
 • edilmekde
 • edilmekden
 • edilmekdir
 • edilmekleri
 • edilmeklerine
 • edilmekleriniň
 • edilmeklige
 • edilmekligi
 • edilmekligine
 • edilmekligiň
 • edilmeklik
 • edilmekçi
 • edilmeler
 • edilmelerden
 • edilmelere
 • edilmeleri
 • edilmelerini
 • edilmeleriň
 • edilmeli
 • edilmelidi
 • edilmelidigi
 • edilmelidigine
 • edilmelidigini
 • edilmelidir
 • edilmelidirler
 • edilmese
 • edilmese-de
 • edilmeseň
 • edilmesi
 • edilmesidir
 • edilmesin
 • edilmesinde
 • edilmesinden
 • edilmesine
 • edilmesini
 • edilmesiniň
 • edilmez
 • edilmezden
 • edilmezdi
 • edilmezimden
 • edilmezinden
 • edilmeziniň
 • edilmezlige
 • edilmezligi
 • edilmezliginde
 • edilmezliginden
 • edilmezligine
 • edilmezligini
 • edilmezliginiň
 • edilmezlik
 • edilmeýän
 • edilmeýändigi
 • edilmeýändiginden
 • edilmeýändigine
 • edilmeýändigini
 • edilmeýändikleriniň
 • edilmeýänini
 • edilmeýänligi
 • edilmeýänliginde
 • edilmeýänliginden
 • edilmeýänligini
 • edilmeýär
 • edilmeýärdi
 • edilmeýärler
 • edilmeýärmi
 • edilmäge
 • edilmäge-de
 • edilmän
 • edilmände
 • edilmändi
 • edilmändigi
 • edilmändigine
 • edilmändigini
 • edilmändigiň
 • edilmändir
 • edilmänem
 • edilmäni
 • edilmäninden
 • edilmäniň
 • edilmänligi
 • edilmänsoň
 • edilmäň
 • edilse
 • edilse-de
 • edilselerem
 • edilsem
 • edilsem-de
 • ediläýjek
 • ediläýmedi
 • ediläýmegi
 • ediläýmeginden
 • ediläýmeli
 • ediläýmese
 • ediläýmesem
 • ediläýse
 • ediläýýär
 • edilýän
 • edilýän-de
 • edilýände
 • edilýänden
 • edilýändi
 • edilýändigi
 • edilýändiginde
 • edilýändigindedir
 • edilýändiginden
 • edilýändigine
 • edilýändigini
 • edilýändiginiň
 • edilýändir
 • edilýändirler
 • edilýäne
 • edilýänem
 • edilýäni
 • edilýäninden
 • edilýänine
 • edilýänini
 • edilýäniň
 • edilýänler
 • edilýänlerde
 • edilýänlerden
 • edilýänlere
 • edilýänlerem
 • edilýänleri
 • edilýänlerini
 • edilýänleriň
 • edilýänligi
 • edilýänligidir
 • edilýänligimi
 • edilýänliginde
 • edilýänligindedir
 • edilýänliginden
 • edilýänligini
 • edilýänçä
 • edilýär
 • edilýär-de
 • edilýärdi
 • edilýärdiler
 • edilýäris
 • edilýärkä
 • edilýärler
 • edilýärlermi
 • edilýärmi