edermenlik e‧der‧men‧lik

Batyrgaýlyk, batyrlyk, dogumlylyk, gaýratlylyk.

 • Çary aga Amanyň edermenligini gowy görýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem edermenlik - edermenligi.


Duş gelýän formalary
 • edermenlige
 • edermenligi
 • edermenligi-de
 • edermenligimizi
 • edermenliginden
 • edermenligine
 • edermenligini
 • edermenliginiň
 • edermenligiň
 • edermenlikde
 • edermenlikler
 • edermenliklerden
 • edermenlikleri
 • edermenlikleri-de
 • edermenliklerinden
 • edermenliklerine
 • edermenliklerini
 • edermenlikleriniň
 • edermenlikli