edepsiz e‧dep‧siz sypat

Gylyk-häsiýeti oňat bolmadyk, terbiýesiz, tertipsiz, biedep.

  • Ol bir edepsiz oglandy.


Duş gelýän formalary
  • edepsizlige
  • edepsizligi
  • edepsizliginiň
  • edepsizligiň
  • edepsizlik
  • edepsizlikde
  • edepsizlikdir