edepli e‧dep‧li sypat

Gowy gylyk-häsiýetli, terbiýeli, tertipli, sypaýy.

 • Ol şeýle edepli gyzdy. (N. Pomma, Egri eýikmez)

 • Bolsa-da, Maralyň çak edişi ýaly, ol edepli, sypaýy ýigit eken. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)


Duş gelýän formalary
 • edeplidigine
 • edeplidigiňizi
 • edeplilige
 • edepliligem
 • edepliligi
 • edepliliginden
 • edepliligine
 • edepliligini
 • edepliliginiň
 • edepliligiň
 • edepliligiňe
 • edeplilik
 • edepliniň
 • edeplisi