edep-ekram e‧dep-ek‧ram

[edep-ekra:m]

seret edep

 • Tatýana hoşaldy gürrüňdeşinden, Edep-ekramyndan, akyl-huşundan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onuň edep-ekramy ýüz oglana degýärdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • edep-ekrama
 • edep-ekramda
 • edep-ekramdan
 • edep-ekramly
 • edep-ekramlylygy
 • edep-ekramlylyk
 • edep-ekramy
 • edep-ekramy-da
 • edep-ekramyna
 • edep-ekramyndan
 • edep-ekramyny
 • edep-ekramyň