edep e‧dep at

Gowy gylyk-häsiýet, edep-ekram, tertip-düzgün, sypaýylyk.

 • Gapyny edep bilen açyp içeri girdi. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)

 • Bilenok ol edebi, Däli ýaly gülegen. (A. Haýydow, Goşgular)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem edep - edebi.


Duş gelýän formalary
 • edebe
 • edebi
 • edebidir
 • edebim
 • edebimi
 • edebimiziň
 • edebin
 • edebinde
 • edebine
 • edebini
 • edebiniň
 • edebiň
 • edep-de
 • edepdir
 • edeplerdendir
 • edepleri
 • edepleriniň
 • edepleriň
 • edepli
 • edeplilige
 • edepliligem
 • edepliligi
 • edepliliginden
 • edepliligine
 • edepliligini
 • edepliliginiň
 • edepliligiň
 • edepliligiňe
 • edeplilik
 • edeplilikmi
 • edepliniň
 • edeplisi
 • edepsiz
 • edepsizlige
 • edepsizligi
 • edepsizliginiň
 • edepsizligiň
 • edepsizlik
 • edepsizlikde
 • edepsizlikdir