edem e‧dem

Erk, ygtyýar.

  • Aýna oturan ýerinden gozganjak bolanda, göwresine edem edip bilmändi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Göwresi edem berenok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň köpsük ýaly uzyn barmaklary özüne edem bermeýän ýaly titreýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ýöremäge aýagy asla edem etmedi, Zorluk bilen etse-de, Ýeter ýerde ýetmedi. (B. Kerbabaýew, Saýlanan eserler)

  • Aýaklary edeň bermän özüne, Düzje ýerde büdräp enteýän ýaly. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • edemde