edebiýat at

[edebiýa:t]

 1. Umuman ýazuw formasynda bolan eserleriň jemi, hemmesi.

  • Olar her daýym şähere edebiýat almak üçin gidýärler. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 2. Söz arkaly durmuşy suratlandyrmak, çeper obrazlary döretmek ýaly häsiýetli aýratynlyklary bolan sungatyň bir görnüşi.

  • Çeper edebiýat açylan güldür. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ol çeper edebiýat kitaplaryny-da okamagy söýýän adamdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Seniň goýup giden ençe mirasyň, Edebiýat mülküniň altyn hazynasy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Haýsy hem bolsa bilimiň bir görnüşi boýunça bolan eserleriň jemi.