ebeçaýyr

Botanika Çaýyryň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ebeçaýyr - ebeçaýry.