ebeçaýyr e‧be‧ça‧ýyr

Botanika Çaýryň bir görnüşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem ebeçaýyr - ebeçaýry.