ebşit eb‧şit

Sepişýän ýer, sepişik.

  • Ýaşmaga ýakynlaşýan Gün, ebşitden göterilýän gara, bulut bölekleriniň arasyndan yşgalaňlaýardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Kim gapynyň yşgalaňyndan kim bosaganyň gapdalyndan, kim ebşitden, her haýsy yş tapan ýerinden yşyklaýardylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ebşit - ebşidi.


Duş gelýän formalary
  • ebşitden