ebşirlemek işlik

[ebşi:rlemek]

seret ebşir

  • Ahmyrly galan Tarhan bar güýjüni jemläp, gelne tarap atyldy-da, keteni köýnegiň ýagyrnysyndan ebşirläp tutdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)