eşitdirmek işlik

  1. Bir zady eşider, duýar ýaly etmek, eşitmegini gazanmak.

    • Ol bu sözleri eşitdirip aýtdy.

  2. Bir zady habar bermek, mälim etmek.

    • Ol muny hiç kime eşitdirmändir.

  3. Bir zady diňletmek, diňlär ýaly, gulak salar ýaly etmek.

    • Saz eşitdirmek.