eşitdirmek işlik

 1. Bir zady eşider, duýar ýaly etmek, eşitmegini gazanmak.

  • Ol bu sözleri eşitdirip aýtdy.

 2. Bir zady habar bermek, mälim etmek.

  • Ol muny hiç kime eşitdirmändir.

 3. Bir zady diňletmek, diňlär ýaly, gulak salar ýaly etmek.

  • Saz eşitdirmek.


Duş gelýän formalary
 • eşitdirdi
 • eşitdirdiler
 • eşitdirensoň
 • eşitdirer
 • eşitdirerdiler
 • eşitdirerdiň
 • eşitdireris
 • eşitdirerler
 • eşitdiresi
 • eşitdirip
 • eşitdiripdiler
 • eşitdiripdirler
 • eşitdirjek
 • eşitdirjekmi
 • eşitdirme
 • eşitdirmedi
 • eşitdirmegi
 • eşitdirmegiň
 • eşitdirmejek
 • eşitdirmek
 • eşitdirmekçi
 • eşitdirmez
 • eşitdirmezden
 • eşitdirmezlige
 • eşitdirmeýär
 • eşitdirmäge
 • eşitdirmän
 • eşitdirmändir
 • eşitdirsin
 • eşitdirýän
 • eşitdirýärler