eňterilmek işlik

  1. Gabyň agzy aşak edilip dökülmek, dökülen bolmak, guýulmak.

  2. Üsti ýapylmak, basyrylmak: iteklenip ýykylmak.

  3. Göçme manyda Erbet taraplary, etmişi görkezilip geplenmek, ýamanlanmak, üstünden düşülmek, tankyt edilmek.

  4. Bir zat bilen urulmak, biri tarapyndan urlan bolmak.

  5. Göçme manyda Bir zat bilen içilmek, başa çekilmek.

    • Okara doly çal bir başa eňterildi.

  6. Bir tarapa ýüzlenilmek, çalt hereket edilmek, çozulmak.