eňretmek işlik

Gözýaş etdirmek, aglamaga mejbur etmek, aglatmak.

  • Agladyp, eňredip eňňemi aldyň. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eňretmek - eňredýär, eňreder, eňredipdir.