eňk

eňkiň gaçmak

Halys bolup, güýjüň gaçmak, gurpdan düşmek.

  • Ýüwrüp pahyryň gaçansoň eňki, Uludan dem alyp döndi yzyna. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

  • Ol, indi men halys garrap, eňkim gidendir öýdüp pikir edýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)