eňilmek e‧ňil‧mek işlik

 1. Aşaklygyna gaýdylma, inilmek.

  • Öz ahyryna dökülen dürüşdä eňlen sygryny sagmak üçin, ýaňyrak bolan gölejigini goýberdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Başlaryndaky çiş telpeklerini taşlap, öňe baka eňildiler. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 2. Bir tarapa gidilmek, ýüzlenilmek.

 3. Hüjüm edilmek, çozulmak.

  • Ol duşman haýsy tarapa eňilse, şol ýerdäki pulemýoty atýardy. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem eňilmek - eňler, eňlipdir.


Duş gelýän formalary
 • eňildi
 • eňildiler
 • eňildimmi
 • eňilligi
 • eňillik
 • eňillikleri
 • eňilme
 • eňilmegine
 • eňilmese
 • eňilse
 • eňlen
 • eňleri
 • eňlerin
 • eňlip