eňekleşmek işlik

Bir zat hakynda jedel edişmek, sanaşyp oturmak, jedelleşmek, dawalaşmak, kejeleşmek.

  • Ol gepleşmek we eňekleşmek isleýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Olar Şirniň çykarylyşy barada eňekleşip başladylar. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ine mundan soň hem olar bir gülüşdiler-de, eňekleşmeklerini bes etdiler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)