eňşeşik

Agyly ses bilen turýan zenzele, gopgun, galmagal, yzan-da-çuwanlyk.

  • Gandym aganyň howlusynda uly eňşeşik, yzan-da-çuwanlyk başlandy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eňşeşik - eňşeşigi.