eýläk-beýläk

Dürli tarapa, dört tarapa, çar ýaňa.

  • Diňe käýerde ak gar bürenip oturan jeňňellegiň üstünde gargalar eýläk-de-beýläk uçuşyp geçýärler. (B. Soltannyýazow, Kümüş)