eýertmek işlik

 1. Birini ýa-da bir zady yzyna düşürmek, yzy bilen bardyrmak, ýany bilen gitdirmek.

  • Dokuz owlak-guzyny eýerdýär? (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Bir zatdan deň esas edindirmek, bir zada (pikire).

  • Esaslandyrmak, daýandyrmak, bir zatdan ugur aldyrmak, bir zadyň ugry bilen gitdirmek.

  • Sen öz gadym adatyňa meni eýerdip bilmersiň. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýertmek - eýerdýär, eýerder, eýerdipdir.


Duş gelýän formalary
 • eýerden
 • eýerdip
 • eýerdýän
 • eýerdýär
 • eýertme
 • eýertmeginden
 • eýertmek
 • eýertmäni
 • eýertsin