eýertmek işlik

  1. Birini ýa-da bir zady yzyna düşürmek, yzy bilen bardyrmak, ýany bilen gitdirmek.

    • Dokuz owlak-guzyny eýerdýär? (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

  2. Bir zatdan deň esas edindirmek, bir zada (pikire).

    • Esaslandyrmak, daýandyrmak, bir zatdan ugur aldyrmak, bir zadyň ugry bilen gitdirmek.

    • Sen öz gadym adatyňa meni eýerdip bilmersiň. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýertmek - eýerdýär, eýerder, eýerdipdir.