eýerleşmek e‧ýer‧leş‧mek işlik

Gylýala eýer salmaga, gylýaly eýerlemäge kömekleşmek, eýer salyşmak; köpçülikleýin gylýallara eýer salmaga girişmek.

  • Men oňa atyny eýerleşmäge kömek etdim.

  • Olar birden atlaryny eýerleşip başladylar.


Duş gelýän formalary
  • eýerleşip
  • eýerleşmäge