eýer-esbap

[eýer-esba:p]

Gylýala degişli esbaplaryň jemi, hemmesi.

  • Hany, atyň eýer-esbabyny alyp gel! Eýer-esbap onuň elinden zyňlyp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Iwan, eýer-esbap entek galsyn! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)