eýelenmek işlik

  1. Özüňki edilmek, öz tarapyňa, öz ygtyýaryňa geçirilmek.

    • Ol jaý bir eýýäm eýelenipdir.

  2. Ele alynmak, ele salynmak; basylyp alynmak.

    • Duşman tarapyndan eýelenen ýerler azat edildi.

  3. Eýeli edilmek, bellenmek.

    • Hemme ýerler eýelendi.