eýeçilik

  1. Birine ýa-da bir zada degişli bolan emläk, mal-mülk, zat.

  2. Bir zadyň, emlägiň, mal-mülküň birine ýa-da bir zada degişli bolmaklygy.

    • Şahsy eýeçilik.

  3. Göz-gulak bolmaklyk, ugruna seretmeklik, ideg.

    • Ýöne muňa eýeçilik etmek gerek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

    • Mala eýeçilik gerek. (N. Pomma, Sebebäni Soň Bildim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem eýeçilik - eýeçiligi.

eýeçilik gözi bilen seretmek

seret eýelik

  • Goý, olar öz brigadalarynyň hemme emlägine eýeçilik gözi bilen seretsinler! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)